Společnost Groupe SEB ČR s.r.o. je správcem vašich osobních údajů.

Pojmem skupina Groupe SEB se rozumí všechny společnosti přímo či nepřímo vlastněné společností SEB SA zapsanou v obchodním rejstříku města Lyon pod číslem 300 349 636, se sídlem na adrese 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Francie.

Proč vaše Údaje shromažďujeme?

Za účelem založení vašeho uživatelského účtu a přihlášení, máte-li již založený účet na jiných Internetových stránkách dané obchodní značky nebo jiné obchodní značky spadající do skupiny Groupe SEB.

Za účelem využití informací o vašich návycích, zvycích a chování k zasílání personalizovaných informací a nabídek při respektování vašeho výběru v této oblasti.

Za účelem reakce na vaše vyhledávání a žádosti o informace ohledně produktů a služeb, které prodáváme.

Za účelem správy vašich objednávek zadaných prostřednictvím našich Internetových stránek a zejména za účelem odesílání a sledování objednaných produktů, tisku faktur a vyřizování reklamací.

Za účelem nabídnout vám na Internetových stránkách personalizovaný obsah a nabídky, které vás pravděpodobně budou zajímat, a to na základě nainstalovaných Souborů Cookies.

Za účelem umožnit vám dobrovolně se účastnit dotazníků, průzkumů nebo testů týkajících se našich produktů a služeb.

Za účelem umožnit vám dobrovolně se účastnit her nebo kvízů a získávat prostřednictvím Internetových stránek nabídky ohledně odměn.

Za účelem zmapovat využívání našich Internetových stránek a zlepšit jejich fungování pomocí souborů cookies a dalších podobných technologií. Pro více informací viz sekce věnovaná Souborům Cookies.

Za účelem provedení průzkumu trhu a analýzy trendů s cílem zlepšit kvalitu našich produktů a služeb. Údaje, které zpracováváme, nejsou ve formátu, jenž by nám umožňoval zjistit vaši totožnost. Takové informace budou zpracovávány v agregovaném formátu, což znamená, že nebudeme schopni zjistit totožnost jednotlivých uživatelů; tyto informace mohou být také kombinovány s dalšími souhrnnými údaji jiných uživatelů a s údaji shromážděnými jinými společnostmi v rámci naší skupiny

Za účelem správy vašeho začlenění do našeho adresáře (pro zasílání newsletterů).

Za účelem umožnit vám sdílení informací z našich Internetových stránek prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí. Pro více informací ohledně funkcí sdílení na sociálních sítích viz sekce věnovaná Souborům Cookies.

Za účelem umožnit vám na našich Internetových stránkách zveřejnit Komentář nebo Recenzi.

Správa Souborů Cookies

Během toho, když budete používat Internetové stránky, mohou být do vašeho zařízení, zejména do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu nainstalovány Soubor Cookies.

Soubory Cookies budeme používat pouze na základě vašeho předchozího, výslovného, konkrétního souhlasu, který nám udělíte před jejich nainstalováním do vašeho zařízení. Váš souhlas získáme prostřednictvím banneru, který bude obsahovat jasné a výslovné informace ohledně účelu, pro který budou Soubory Cookies používány, včetně informací, jakým způsobem vznést prosti používání Souborů Cookies námitku.

Využíváním Internetových stránek souhlasíte s používáním Souborů Cookies v souladu s těmito Podmínkami užívání.

Co jsou Soubory Cookies?

Soubory Cookies jsou textové soubory, jež jsou schopny vás identifikovat jako zákazníka a uložit vaše osobní preference (například vaše volby jazyka) a technické informace (včetně clickstreamu dat).

Máme také možnost využít webové tagy známé jako „pixelové tagy“ nebo „čisté soubory GIF“ či jinou podobnou technologii, abychom zkontrolovali, jakým způsobem naše Internetové stránky používáte a abychom viděli, které Internetové stránky navštěvujete.

Jaké Soubory Cookies využíváme?

Na našich Internetových stránkách využíváme různé druhy Souborů Cookies:

Nezbytné Soubory Cookies

„Nezbytné” Soubory Cookies vám umožňují přístup k základním funkcím dostupným na Internetových stránkách. Můžete je vymazat prostřednictvím nastavení ve svém vyhledávači, ale bez těchto Souborů Cookies již nebudete nadále moci využívat Internetové stránky správně.

Volitelné Soubory Cookies

„Personalizované” Soubory Cookies nejsou nezbytné, ale zjednodušují využívání Internetových stránek a zpříjemňují vaše uživatelské zážitky.

Soubory Cookies „měřící návštěvnost” nám umožňují analyzovat návštěvnost, trendy, způsoby užívání a identifikovat jakékoli závady na Internetových stránkách. To nám pomáhá rozvíjet naše zkušenosti a zlepšovat design i obsah Internetových stránek tak, abychom vyhověli vašim potřebám.

„Reklamní” Soubory Cookies využíváme k zasílání vhodných reklamních sdělení, která odpovídají vašim zájmům projeveným na našich Internetových stránkách nebo při surfování po internetu. Odmítnete-li souhlasit s reklamními Soubory Cookies, budou se na vašich Internetových stránkách nebo na internetu dále zobrazovat pouze necílená reklamní sdělení.

Soubory Cookies zaměřené na „sociální média” vám umožňují prostřednictvím příslušného tlačítka sdílet obsah Internetových stránek s vašimi přáteli, zejména na Facebooku a Twitteru. Provozovatelé sociálních médií tedy do vašeho zařízení ukládají Soubory Cookies, aby získali informace o tom, jakým způsobem tyto služby sdílení využíváte.

Další informace zde.